Đạo đức sinh học và những thách đố hiện nay
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng
DDC: 241.6 - Các vấn đề luân lý đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007519
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 24
Số trang: 458
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007520
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 24
Số trang: 458
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Lời tựa 5
Lời cảm tạ 11
   
Chương Một: Những thách đố và những vấn nạn trong đạo đức sinh học 19
   
1. Phôi và những giá trị luân lý: Cuộc tranh luận hiện nay 19
Các khám phá khọc 23
Quan điểm thời đại về vấn đề phôi thai người 24
Các thẩm định của luân lý 26
Ý nghĩa luân lý của mầm phôi 35
 Kết luận 38
2. Tranh luận về cái chết của bộ não và những hệ quả luân lý 41
I. Sự chết của bộ não đồng nghĩa với cái chết của con người 43
II. Những tiêu chuẩn hữu hiệu nhằm xác định sự hủy diệt của bộ não 44
III. Hệ quả luân lý về cái chết của bộ não 46
3. Án tử hình: Thảo luận dưới khía cạnh luân lý, thực tiễn và thần học 49
Lời giới thiệu 49
Dẫn nhập 51
Quan điểm Kinh Thánh 56
Suy tư và kết luận 58
Tài liệu tham khảo 62
4. Tìm hiểu lương tâm 65
I. Khái niệm về lương tâm 66
II. Nguồn gốc và bản chất của lương tâm 70
III.Truyền thống Giáo hội dạy gì về lương tâm 79
IV.Nhận xét của các thần học gia luân lý ngày nay về lương tâm 81
V. Phân loại lương tâm 86
VI.Đào tạo lương tâm 87
Kết luận 90
5. Tìm hiểu về tế bào gốc 93
Dẫn nhập 93
I. Khái niệm về tế bào gốc 98
II. Nghiên cứu tế bào gốc 102
   
Chương Hai: Ngừa thai 113
   
Dẫn nhập 115
1.  Việc ngừa thai hiện nay 119
I. Đức Piô XI và Thông điệp Casti Connubii 119
II.Đức Giáo Hoàng Piô XII ngỏ lời với những cô đỡ Công giáo người Ý 122
III. Công đồng Vaticanô II và Hôn nhân và Gia đình 123
IV. Humanae Vitae và bối cảnh cuả nó 128
2. Phản ứng của giới thần học đối với Humanae Vitae 133
Liệu những ý nghĩa của truyền sinh và Thông điệp có thể tách lìa nhau? 133
Liệu tiết dục định kỳ có tự nhiên không? 138
3. Những phương pháp ngừa thai tự nhiên và nhân tạo 143
Ngừa thai nhân tạo và tự nhiên: những cách thức kỹ thuật khác nhau ra sao 144
4. Đánh giá luân lý những phương pháp ngừa thai nhân tạo 155
5. Ru - 486: có thực sự chỉ là thuốc viên ngừa thai ? 165
6. Giáo huấn của Giáo hội và sự bất đồng có trách nhiệm 175
Kết luận 184
   
Chương Ba: Phá thai 187
   
Dẫn nhập 187
1. Giải tỏa một vài khúc mắc 189
2. Khởi điểm sự sống của con người 193
3. Khi nào thì được phép tước đoạt sự sống? con người 207
4. Phá thai trược tiếp và phá thai gián tiếp 213
5. Vật ngữ thuyết luân lý 221
6. Thẩm quyền? 133
7. Giải pháp cuối cùng và kết luận 145
Phụ lục: Nạo phá thai 251
   
Chương Bốn: Cái chết êm dịu 253
   
1.  An tử và trợ tử ; tình hình tranh luận  hiện nay 253
I. Luận cứ  giết vì lòng thương xót 255
II. Luận cứ quyền tự quyết cá nhân 255
III. Luận cứ về sự thánh thiêng của sự sống 256
IV. Luận cứ về lợi ích chung 257
V. Hiện tình cuộc tranh luận ra sao? 258
2.  Sự khác biệt giữa an tử và trợ tử 263
I. An tử là gì? Định nghĩa thuật ngữ 263
II. Những điểm khác biệt giữa an tử và trợ tử 270
3. An tử và trợ tử: Lập trường cơ bản của Giáo hội  Công giáo 287
   
Chương Năm: Đạo đức sinh học và hôn nhân gia đình 293
   
1. Kỹ thuật mới về sinh sản và ý nghĩa vai trò của cha mẹ 293
Dẫn nhập 293
Trường hợp đặc trưng đứa trẻ ống nghiệm 294
I. Những can thiệp vào sự sinh sản con người 297
II. Các ký thuật mới về sự sinh sản 298
III. Những hiểu biết về vai trò  làm cha mẹ 304
IV.  Những vấn đề xung quanh sự thụ tinh trong ống nghiệm 306
2. Những phản t thần học luân lý về các ký thuật sinh sản mới 309
I. Kinh Thánh 310
II.Truyền thống 313
Kết luận 321
3. Những thử thách trong đời sống hôn nhân 325
I. Những khó khăn trong đời sống hôn nhân khác đạo 327
II. Gia đình bất hòa 329
III. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về gia đình 332
4.  Trách nhiệm luân lý trong đời sống hôn nhân và gia đình 337
I. Tình yêu hôn nhân đang bị đe dọa 338
II. Trách nhiệm luân lý trong hôn nhân 338
III. Bản chất của hôn nhân ly dị 342
IV. Quan điểm cuả hôn nhân đối với việc lý dị 349
V. Giáo huấn của huấn quyền 355
VI. Quan điểm của Thánh kinh đối với việc ly dị 357
VII. Những lý do cơ bản nhằm phản đối việc ly dị 357
5. Vade Mecum: Một vài suy tư 361
I. Một vài nhận xét khách quan 361
II. Vài suy tư cá nhân 363
Phụ lục 371
1.  Từ vựng chuyên môn về y sinh học 377
2.   Humanae Vitae Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI về  378
      việc điều hòa sinh sản  
3.  Huấn thị phẩm gía con người (dignitas personae) về một số   401
     vấn đề về đạo đức sinh học  
4.  Tuyên ngôn về an tử 438
5.  Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (1948) 448
6.   Giới thiệu vài nét về tác giả 457
Sách tham khảo 459