Vì Chúa dấn thân
Phụ đề: Thần học đời tu
Nguyên tác: Appel de dieu - Appels du monde
Tác giả: J.M.R. Tillard
Ký hiệu Tác giả: TI-J
DDC: 256.1 - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006506
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 113
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009205
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 113
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có

Cuốn sách giúp cho độc giả tìm thấy được một nền tảng vững chắc cho sự dấn thân của tu sĩ trong các môi trường trần thế. Dấn thân phục vụ xã hội là yếu tố quan trọng trong việc canh tân đời tu, là then chốt của sự trung thành theo Chúa Kitô. Dấn thân đòi hỏi cần biến đổi sâu xa cách thực thi bác ái Phúc âm. Hình ảnh người tu sĩ chỉ nhập thế thôi thì chưa đủ nhưng là phải len vào những điểm nóng bỏng trong đó Chúa Thánh Thần đang hoạt động để khai sinh một nhân loại mới như Chúa muốn. Đó là cần sáng suốt phục vụ công lý, thăng tiến quyền cơ bản của con người. Cuốn sách phác họa nên mẫu người để các tu sĩ tự vạch ra kiểu mẫu và mục đích của mình: Một mẫu người mà Chúa muốn.