Linh mục cho ngàn năm thứ ba
Nguyên tác: Priests for the third millennium
Tác giả: TGM. Timothy M. Dolan
Ký hiệu Tác giả: DO-T
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006025
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006026
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006027
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006028
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006029
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006030
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006207
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có

Tác phẩm “Linh mục cho ngàn năm thứ ba” là tập hợp những lời khuyên mục vụ dành cho các chủng sinh, nhằm giúp các chủng sinh phân biệt ơn gọi của mình. Linh đạo mà tác giả chia sẻ với chủng sinh là đăt Đức Kitô làm trung tâm, là Thiên Chúa thật và là người thật, “Con Đường, Sự Thật và Sự Sống”, như kiểu mẫu của đời sống Kitô hữu cũng như của thừa tác vụ linh mục mà các chủng sinh đang hướng tới. Tác phẩm được chia thành hai phần: Phần I: Sống đời Kitô hữu: nhấn mạnh nhân bản Kitô giáo ca ngợi sự lễ độ, sống giản dị, niềm vui cũng là điều gây thích thú. Phần II: Sống đời linh mục: mối liên hệ không thể phá vỡ giữa Thánh Thể và tất cả đời sống cũng như thừa tác vụ linh mục. Đối với linh mục việc cử hành thánh lễ hàng ngày là niềm vui và gợi hứng cho sự phục vụ. Cuốn sách này thực sự cung cấp cho độc giả một cái nhìn về giáo huấn của Giáo hội trong khía cạnh mục vụ, thực tế và hoàn toàn có tính Công giáo. Chắc chắn nó sẽ phục hồi trong tâm hồn nhiều người niềm vui được là người Công giáo.