Đời sống thiêng liêng và những linh đạo căn bản
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng
Ký hiệu Tác giả: DO-H
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005591
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005592
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005593
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005594
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005595
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG 11
I. Đời sống tự nhiên và đời sống thiêng liêng nơi con người 11
1/ Con người một kỳ công trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa 11
2/ Tội nguyên tổ, hậu quả của tội nguyên tổvà đời sống của con người sau tội nguyên tổ 18
3/ Đời sống kết hợp với Thiên Chúa của những người được phúc trở nên con Ngài 29
II. Đời sống thiêng liêng trong Giáo Hội Công Giáo 53
1/ Một số khái niệm 53
2/ Đời sống thiêng liêng trong Giáo Hội Công Giáo 62
III. Một số yếu tố liên quan mật thiết với đời sống thiêng liêng 91
1/ Bí Tích Thánh Thể 91
2/ Đời sống cầu nguyện 128
3/ Tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa 177
NHỮNG LINH ĐẠO CĂN BẢN TRONG GIÁO HỘI 195
I. Vài nét đại cương về linh đạo Kitô giáo 195
1/ Linh đạo Kitô giáo là gì? 195
2/ Vài nét về lịch sử linh đạo Kitô giáo 207
II. Những linh đạo căn bản trong Giáo hội 223
1/ Linh đạo thánh Augustinô (Thánh Augustinô 354 - 430) 223
2/ Linh đạo Biển đức (thánh Biển Đức hay thánh Bênêdictô 480 -0550) 244
3/ Linh đạo Xitô (Thánh Bênađô Clecvô 480 - 550) 254
4/ Linh đạo Đa Minh (thánh Đa Minh 1170 - 1221) 263
5/ Linh đạo Phan Sinh (thánh Phanxicô Assisi 1182 - 1226) 273
6/ Thánh Têrêsa Avila 1515 - 1582 ; Thánh Gioan Thánh Giá 1542 - 1591) 288
7/ Linh đạo Ignatio (Thánh Ignatio Loyola 1493 - 1556) 300
8/ Linh đạo Salêsiên (Thánh Gioan Boscô 1815 - 1888) 308
( Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1873 - 1897) 317
Xem đầy đủ Thu gọn