Tìm hiểu từ vựng Công giáo
Tác giả: Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
Ký hiệu Tác giả: HU-T
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005358
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Lời nói đầu 7
1.Thiên tính, thần tính 9
2.Lòng thương xót của Chúa 14
3.Viên mãn, tròn đầy 20
4.Văn hóa, văn minh 27
5.Thể hiện, thực hiện 46
6.Tín nghĩa 58
7.Mặc khải, mạc khải 65
8.Hiền sĩ, đạo sĩ, ba Vua? 83
9.Bình an, hòa bình 94
10.Chất vấn, tuân vấn 102
11.Tiên tri, ngôn sứ, sứ ngôn 111
12.Nữ vương, Nữ hoàng, Nguyên hậu 128
13.Mão, mèo hay thỏ 136
14.Nhập Thể, Nhập Thế 142
*Những vấn nạn về hôn nhân để di dân hay định cư 148
*Tìm hiểu Hội Đồng Giáo Xứ 156
*Chúa Giêsu là dấu cho nhiều người chống đối 162
*Nguồn gốc chức năng Linh mục trong Cựu Ước 164
Xem đầy đủ Thu gọn