Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ
Nguyên tác: La Mélodie Secrète
Tác giả: Trịnh Xuân Thuận, Nguyễn Văn Liễn, Vũ Công Lập
Dịch giả: Phạm Văn Thiều
DDC: 113 - Vũ trụ học (Triết học tự nhiên)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005207
Nhà Xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 514
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005208
Nhà Xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 514
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005209
Nhà Xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 514
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008781
Nhà Xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 514
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Lời nói đầu cho bản dịch tiếng Việt 7
Lời nói đầu 9
I. Các vũ trụ trong quá khứ 13
II. TỪ giải ngân hà đến vũ trụ 65
III. Những diễn viên của màn kịch: Các thiên hà và cặp không gian - thời gian 97
IV. Big Bang ngày hôm nay 147
V. Cuốn sách về lịch sử vũ trụ 201
VI. Vật chất tối và tương lai của vũ trụ 315
VII. Một vũ trụ ngẫu nhiên hay tất yếu 379
VIII. Chúa Trời và Big Bang 411
IX. Giai điệu bí ẩn 429
Phụ lục 471
Thuật ngữ 489
Tài liệu tham khảo 512
Lời cảm ơn của dịch giả 514