Hệ thống từ vựng công giáo Việt Nam
Phụ đề: Nguồn gốc, cấu tạo, phát triển và phạm vi sử dụng
Tác giả: Lm. Giuse Trần Thiện Tĩnh
Ký hiệu Tác giả: TR-T
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005109
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 29
Số trang: 145
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có