Linh mục quản xứ
Nguyên tác: Petit Manuel Du Pêtre En Paroisse En Ce XXe Siècle
Tác giả: Joseph Robert
Ký hiệu Tác giả: RO-J
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004827
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005284
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có

Đời sống linh mục hôm nay là một sự thách thức rất lớn bởi lối sống thực dụng. Nếu người linh mục không ý thức về mình thì sẽ bị cuốn theo trào lưu của xã hội, một xã hội đang thiên về lối sống thực dụng, tục hoá, những giá trị vật chất đang là sự thách thức về căn tính của đời sống linh mục hôm nay. Điều đó cho thấy, giá trị của đời sống linh mục vẫn là một câu hỏi đang chờ mỗi người chúng ta trả lời. Tôi là ai? Là loại linh mục nào?