Người phu quét lá
Tác giả: Lm. Nguyễn Khảm
Ký hiệu Tác giả: NG-K
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004724
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 149
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004725
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có

Tác phẩm là những bài chia sẻ về đời linh mục. Người linh mục trước tiên phải là một người Kitô hữu phải có cặp mắt Đức tin và sống Đức tin với cái nhìn nội tâm bên trong. Người linh mục là người nắm giữ kho tàng ân sủng của Thiên Chúa cho nên phải chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao phó luôn luôn tỉnh thức, là người nâng đỡ tinh thần, gieo niềm hy vọng cho người khác. Sống vì anh em mình. Người linh mục là người của đối thoại mang Chúa đến với mọi người, gieo mầm sự thật vào thế gian.