La femme dans l'Église
Phụ đề: Etude anthropologique et théologique des ministères féminins
Tác giả: Janine Hourcade
Ký hiệu Tác giả: HO-J
DDC: 230.082 - Thần học phụ nữ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004488
Nhà Xuất bản: Téqui
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 21
Số trang: 341
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có