Laissez-vous saisir par le Christ
Tác giả: Fère Peyriguère
Ký hiệu Tác giả: PE-F
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004343
Nhà Xuất bản: Centurion
Năm Xuất bản: 1963
Khổ sách: 19
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích