Initiation cherétienne
Phụ đề: A mes amis Francois et Francine Bernaille
Tác giả: Louis Bouyer
Ký hiệu Tác giả: BO-L
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004342
Nhà Xuất bản: Libraire Plon
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 16
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích