Three Thousand Illustrations For Christian Service
Tác giả: Walter B. Knight
Ký hiệu Tác giả: KN-W
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004263
Nhà Xuất bản: Wm. B. Eerdmans
Khổ sách: 23
Số trang: 745
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có