Dictionnaire apologétique de la foi catholique
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu Tác giả: AU-P
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004184
Nhà Xuất bản: Gabriel Beauchesne
Năm Xuất bản: 1916
Khổ sách: 29
Số trang: 1920
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có