Ordo Herdomadae Sanctae Instauratus
Tác giả: Julius Lecouvet
Ký hiệu Tác giả: LE-J
DDC: 264.023 - Các bản văn sách lễ
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004141
Nhà Xuất bản: Desclée et Socii
Năm Xuất bản: 1956
Khổ sách: 28
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có