Encyclopédie de la Foi
Phụ đề: Espérance - Lumière
Tác giả: FRIES H. et plusieurs auteurs
Ký hiệu Tác giả: FR-P
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004063
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1967
Khổ sách: 22
Số trang: 530
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có