Clergy of Asia: More lights than shadows
Phụ đề: Federation of asian bishops conferences office of education…
Tác giả: Fr. Vicente Cajilig, OP
Ký hiệu Tác giả: CA-V
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003682
Nhà Xuất bản: Lucky Press
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 24
Số trang: 169
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có