Shepherds of Christ
Phụ đề: Spirituality newsletters 2
Tác giả: Rev. Edward J. Carter, SJ
Ký hiệu Tác giả: CA-E
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập số: Vol 2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003620
Nhà Xuất bản: Madison
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 22
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003621
Nhà Xuất bản: Madison
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 22
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có