A prophet for the Priesthood
Tác giả: John A. Hardon, SJ
Ký hiệu Tác giả: HA-J
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003346
Nhà Xuất bản: Inter Mirifica
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có