Con đường của Linh mục đến với Thiên Chúa
Nguyên tác: The Priest's Way to God
Tác giả: Lm. Eugene Boy lan
Ký hiệu Tác giả: BO-E
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000370
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Lời nói đầu 5
Chương 1: Sự chọn lành trong chức linh mục 9
Chương 2: Việc đọc sách thiêng liêng 23
Chương 3: Khởi đầu việc cầu nguyện 36
Chương 4: Linh mục và thánh lễ 47
Chương 5: Sống đời cầu nguyện 54
Chương 6: Những khó khăn trong cầu nguyện 62
Chương 7: Thanh luyện ý hướng 70
Chương 8: Thăng tiến trong cầu nguyện 81
Chương 9: sống kết hiệp với Chúa 92
Chương 10: Nhân đức khiêm nhu 105
Chương 11: Thăng tiến trong khiêm nhu 116
Chương 12: Tinh thần thơ ấu thiêng liêng 129
Chương 13: Đọc kinh phụng vụ 140
Chương 14: Tận hiến cho Đức Mẹ 151
Chương 15: Giáo huấn của thánh Pi ô X 163
Chương 16: Bác ái, Nhân đức của bậc linh mục 173
Chương 17: Sống trong Chúa Kitô 185
Chương 18: Chúa Thánh Thần ngự trong linh hồn ta 196
Chương 19: Chúa Kitô - Sự sống của linh hồn 206
Chương 20: Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Kitô 217
Chương 21: Yêu mến Chúa Kitô 227
Xem đầy đủ Thu gọn