Bí tích học. Bí tích Truyền chức
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 234.164 - Bí tích Truyền chức
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T6
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003152
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 584
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004951
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 584
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009237
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 584
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời tựa 5
1. Thánh Lễ là tâm điểm tuyệt đối trong đời tôi 7
2. Căn tính linh mục hàm chứa sự trung tín với Chúa Kitô 10
PHẦN I: THÁNH KINH 13
I. THÁNH PHAOLÔ  
A - Nhóm "Mười Hai" và các "Tông Đồ" có trước Phaolô 25
B - Các ngôn sứ 35
C - Didaskalos - Didaskaloi - Các thầy dạy (docteur) 41
II. PRESBYTEROS - KỲ MỤC 46
III. EPISKOPOS - EPISKOPOI CÁC GIÁM MỤC 55
IV. DIAKONOS - DIAKONOI 86
V. CHỨC TƯ TẾ 107
A. Thánh Phaolô suy tư về cái chết của Đức Kitô 108
B. Đức Giêsu là thượng tế 121
C. Các tín hữu tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô 195
PHẦN II : THÁNH TRUYỀN 232
CHƯƠNG I: THỜI CÁC GIÁO PHỤ 233
MỤC A: CÁC VỊ GIÁM MỤC 233
Bài 1: Các văn bản cổ điển  
Bài 2: Nguồn gốc tông truyền của chức Giám mục 254
Bài 3: Ngôi vị giám mục trong ba thế kỷ đầu 262
MỤC B: CÁC LINH MỤC 279
Bài 1: Sự phân biệt giữa giám mục và linh mục trong những thế kỷ đầu 282
Bài 2: Nghi thức phong chức linh mục 292
Bài 3: Thừa tác vụ linh mục 299
Bài 4: Các phó tế 305
Bài 5: Các chức nhỏ 312
CHƯƠNG II: THỜI KINH VIỆN 330
Bài 1: Định nghĩa về bí tích truyền chức 333
Bài 2: Nghi thức truyền chức 342
Bài 3: Hiệu năng của bí tích truyền chức thánh 350
Bài 4: Giáo huấn của Công đồng Florence về bí tích truyền chức thánh 362
CHƯƠNG III: CÔNG ĐỒNG TRIĐENTINÔ 373
Bài 1: Các nhà cải cách tấn công Bí tích Truyền chức 373
Bài 2: Giáo lý về Bí tích Truyền chức thánh của Công đồng Tridentinô 388
CHƯƠNG IV: THẦN HỌC VỀ BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC SAU THỜI CÔNG ĐỒNG TRIDENTINÔ 408
Bài 1: Tính bí tích của chức thánh 412
Bài 2: Chất thể và mô thức của bí tích truyền chức 421
I. Tông hiến "Episcopalis consecrationis" 430
II. Tông hiến"Sacramentum ordinis" của Đức Piô XII 431
III. Giải thích của công đồng Vaticanô II về truyền chức giám mục 435
IV. Giáo lý toàn cầu 1992 nói về cử hành bí tích truyền chức 451
V. Truyền chức ở Anh giáo 452
PHẦN III: VÀI VẤN ĐỀ THẦN HỌC VỀ BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC TỪ SAU CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II 463
CHƯƠNG I: BA ĐOẠN VĂN BẢN CÓ GIÁ TRỊ CHO VIỆC TÌM HIỂU CĂN TÍNH LINH MỤC 467
A. Chỉ nam linh mục của thánh bộ truyền giáo ban hành ngày 1.10.1989 467
B. Tông huấn "Pastores dabo vobis" của đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II 490
C. Hội nghị chuyên đề được thán bộ giáo sĩ khuyến khích nhân dịp kỷ niệm 30 năm sắc lệnh về sứ vụ và đời sống linh mục 504
CHƯƠNG II: VÀI VẤN ĐỀ TRONG THẦN HỌC BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC HÔM NAY 519
A. Thừa tác vụ của Linh mục 534
B. Luật độc thân 543
C. Phong chức linh mục cho nữ giới ? 559