Linh mục đại chúng
Phụ đề: Những kinh nghiệm giúp tổ chức đời linh mục
Tác giả: HY. John Carmel Heenan
Ký hiệu Tác giả: HE-C
Dịch giả: Hương Quê
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003119
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004789
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010422
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có

Nội dung tác phẩm trình bày cho chúng ta thấy đời sống mục vụ của linh mục triều với nhiều khía cạnh. Một điều đặc biệt trong tác phẩm là trình bày đời sống của linh mục triều với việc đề cập đến nhiều thiếu sót, và đôi khi tác phẩm có giọng điệu trách cứ, nhưng đây chỉ là một cái nhìn thẳng thắn vào thiếu sót thay vì làm nổi bật những mặt tích cực. Mục đích của tác giả không phải là trình bày một lý thuyết sâu xa về đời sống thiêng liêng của một linh mục, nhưng tác giả muốn trao gửi tới các linh mục trẻ những kinh nghiệm và cảm nhận của hơn hai mươi năm coi sóc giáo xứ. Đồng thời, tác giả nêu ra một số phương pháp với hi vọng có thể giúp các linh mục nơi các xứ đạo tìm thấy con đường đưa tới sự hoàn thiện trong bậc sống của mình.