Sống Kitô hữu
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu Tác giả: VO-D
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002547
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
I. THIÊN CHÚA NÓI VỚI LOÀI NGƯỜI 5
* Lời Chúa là chính Thiên Chúa 6
* Kho tàng Lời Chúa 7
Kitô Hữu 9
* Sống Lời Chúa 10
II. BÀI GIẢNG TRÊN NÚI 12
* Hiến chương nước trời 14
* Muối đất và ánh sáng thế gian 15
* Kiện toàn lề luật 16
* Luật yêu thương 17
* Hòa giải nhau 17
* Xa lánh dip tội 18
* Cấm ly dị 19
* Đừng thề gian thề càn 19
* Tha thứ quảng đại 20
* Yêu thương mọi người 20
* Đừng phô trương việc lành 22
* Cầu nguyện kín đáo, ít lời 22
* Kinh Lạy cha 23
* Tha thứ anh em 24
* Cách thức ăn chay 24
* Tích trữ kho báu 25
Mắt là đèn soi thân xác 25
Không ai làm tôi hai chủ 26
Chúa quan phòng 26
Đừng xét đoán 28
Chớ phí của thánh 28
Xin sẽ được 29
Khuôn vàng thước ngọc 29
Hãy vào cửa hẹp 20
Xem quả biết cây 30
Thi hành Lời Chúa chứ không nói xuông 31
Ngươì khôn xây nhà trên đá 31
Dân chúng phục vụ Lời Chúa 32
III. MẦU NHIỆM ĐỨC TIN 33
Thánh Thể 35
Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể 36
Tôn thờ Thánh Thể 36
Thánh Lễ 38
Lễ tạ ơn 39
Tín hữu tham dự thánh lễ 40
Tham dự trọn vẹn thánh lễ 42
IV. SỐNG CẦU NGUYỆN 43
Cầu nguyện là gì? 45
Tìm hiểu cầu nguyện 46
Chúa Giêsu cầu nguyện 48
Chúa Giêsu dạy cầu nguyện 49
Chúa Giêsu nhận lời cầu nguyện 50
Cầu nguyện với Giáo Hội 52
Cầu nguyện luôn 53
Tâm niệm thầm ngôn 56
V. SỐNG NOI GƯƠNG CÙNG MẸ MARIA 59
Noi gương Đức Mẹ 61
Sống như mẹ Maria 62
Sống với kinh mân côi 65
Đức Trinh Nữ cầu nguyện 67
Kinh Magnificat 68
VI. ĐỨC MẸ TRONG KINH THÁNH 71
* Mối thù giữa Sa tan và người phụ nữ. 72
* Hòm bia Thiên Chúa 72
* Này trinh nữ sẽ thụ thai 73
* Này trinh nữ sẽ thụ thai 73
Tôi sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa 74
* Họ kiên trì cầu nguyện với Đức Maria 74
* Điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời 75
* Thiên Chúa sẽ sai Con Người sinh bởi Trinh Nữ 75
* Bà sẽ thụ thai bởi Chúa Thánh Thần 76
* Hãy đem Con Trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai cập 77
* Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh con trai 78
* Phúc cho Bà là kẻ đã tin 78
* Bà đã sinh con trai đầu lòng 79
* Bà ghi nhớ mọi việc và suy niệmtrong lòng 80
* Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà 81
* Cha Con và Mẹ dây đau khổ tìm Con 82
* Phúc cho lòng đã cưu mang Thầy 82
* Có Mẹ Chúa Giêsu ở dó 83
* Mẹ và anh em Ta làm theo ý Chúa 83
* Này là Con Bà , này là Mẹ con 83
* Họ gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria mẹ Người 85
* Trinh Nữ của Mạc Khải 86
VII. SỐNG LÀM VIỆC 91
* Làm việc là sứ mạng 92
* Lao động thăng tiến con người 93
* Đức Kitô, Con người của lao động 94
* Gia đình Nagiarét 95