Tĩnh tâm với Chúa Giêsu
Tác giả: Tông Đồ
Ký hiệu Tác giả: TO-D
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002329
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có