Tĩnh tâm Salêdiêng
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu Tác giả: VO-D
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002317
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1. Theo gương Don Bosco cùng với Thánh Thần vào sa mạc 1
Bài 2. Don Bosco mẫu gương của chúng ta về linh đạo Salêdiêng 11
Bài 3. Đức ái mục tử, trung tâm điểm của tinh thần Salêdiêng 23
Bài 4. Việc thực hành đức ái mục tử Salêdiêng: Hệ thống giáo dục dự phòng 36
Bài 5. Nhà giáo dục và người rao giảng Tin Mừng 48
Bài 6. Thánh hiến Salêdiêng 62
Bài 7. Vâng phục Salêdiêng 77
Bài 8. Khó nghèo Salêdiêng 91
Bài 9. Thanh khiết Salêdiêng 106
Kết : Người Salêdiêng với việc cầu nguyện 120