Giáo hội cần loại Linh mục nào?
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu Tác giả: HA-B
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000232
Nhà Xuất bản: Đông Phương
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 237
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003167
Nhà Xuất bản: Đông Phương
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có

Tác phẩm “Giáo Hội Cần Loại Linh Mục Nào”. Ngay ở tiêu đề tác phẩm, nhà thần học luân lý nổi tiếng Bernard Haring đã đưa ra cho chúng ta một câu hỏi, mà có lẽ những ai đang trên hay sắp trên hành trình của đời linh mục cũng cần phải suy nghĩ và tìm hiểu về nó. Ngoài phần mở và phần kết, 11 đề mục khác trong tác phẩm cũng lần lượt được tác giả triển khai cách rõ ràng cụ thể. Từ những kinh nghiệm góp nhặt cùng với những hiểu biết qua học tập và nghiên cứu, nhà thần học luân lý trình bày cách có hệ thống để minh chứng về đời sống linh mục và những vấn đề xoay quanh đời sống ấy như: Hình ảnh người tư tế trong Kinh Thánh, ý nghĩa và mục đích của đời linh mục, linh mục buổi ban đầu, linh mục qua dòng lịch sử, linh mục và đời sống chủng viện theo Công Đồng Tridentino… tương lai của ơn gọi linh mục, hình ảnh người nữ tỳ của Chúa. Chính từ những đề tài rõ ràng này, hy vọng sẽ giúp mọi người thu lượm được những kiến thức và có thể trả lời được câu hỏi mà đã được đặt ra ngay từ tên của tác phẩm.