Nên thánh thời đại mới
Nguyên tác: Your way to God
Tác giả: Kilian Mc Gowan, CP
Ký hiệu Tác giả: GO-K
Dịch giả: Lm. JBM Trần Minh Cương
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001793
Nhà Xuất bản: The Newman Press Westminter
Khổ sách: 20
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009226
Nhà Xuất bản: The Newman Press Westminter
Khổ sách: 20
Số trang: 311
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích