Từ điển Công giáo
Phụ đề: 500 mục từ
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu Tác giả: HOI
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001654
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 534
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002783
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 534
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007173
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 534
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có