Từ điển Công giáo phổ thông
Nguyên tác: Pocket catholic dictionary
Tác giả: J. A. Hardon
Ký hiệu Tác giả: HA-J
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T1
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001650
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001651
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001652
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001653
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001668
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có