Tìm hiểu từ vựng Công giáo
Tác giả: Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
Ký hiệu Tác giả: HU-T
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000191
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 559
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có