Tìm hiểu ơn gọi
Tác giả: Lm. Nguyễn Tốt Nghiệp
Ký hiệu Tác giả: NG-N
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000190
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 58
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Bài 1: Tìm hiểu ơn gọi 7
Bài 2: Đời sống thánh hiến linh mục triều 10
Bài 3: Đào tạo linh mục 13
Bài 4: Động lực của việc đào tạo linh mục 17
Bài 5: Biết Chúa, biết mình 20
Bài 6: Nhân đức 23
Bài 7: Những nhân đức của người mục tử 27
Bài 8: Tinh thần Giáo Hội 31
Bài 9: Hồn tông đồ 34
Bài 10: Đức Maria, Mẹ linh mục 37
Bài 11: Thánh Giuse và các thánh 41
Bài 12: Đào tạo đạo đức 44
Bài 13: Đào tạo nhân bản 48
Bài 14: Đào tạo trí thức 51
Xem đầy đủ Thu gọn