Thánh cả Giuse
Tác giả: Lm. Hồng Phúc, CSsR
Ký hiệu Tác giả: HO-P
DDC: 232.932 - Thánh Giuse
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001356
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích