Người đã mang thương tích để chúng ta được chữa lành
Phụ đề: Sứ vụ Linh mục trong thế giới ngày nay
Nguyên tác: The Wounded Healer
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu Tác giả: NO-H
Dịch giả: An Nguyễn
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001350
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 113
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001351
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 113
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003060
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 113
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004895
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 113
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có

Trước một thế giới đầy dẫy những đau khổ, có không ít những con người đặc biệt là những người trẻ lâm vào cảnh bị mất phương hướng trong cuộc sống, phía trước họ chỉ còn bóng đêm và ngõ cụt. Với hoàn cảnh như thế, mỗi sứ vụ viên (linh mục) cần ý thức về sứ vụ của chính bản thân mình đồng trả lời cho câu hỏi: “linh mục trong thế giới ngày hôm nay mang một ý nghĩa như thế nào?”. Tác phẩm: “Người đã mang thương tích để chúng ta được chữa lành” gồm bốn chương, như bốn cánh cửa được mở ra cho chúng ta, những sứ vụ viên theo chân Chúa trong tương lai tự mình có thể trả lời cho câu hỏi trên.