Đất mới
Tác giả: Song Nguyễn
Ký hiệu Tác giả: SO-N
DDC: 248.5 - Chứng nhân
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001279
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 313
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008286
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 313
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008867
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 313
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008911
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 313
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có

Tác phẩm "Đất mới" kể lại cuộc đời của linh mục Phương Toàn những ngày đầu miền Nam giải phóng 1975. Nếu đời là bể khổ thì linh mục Phương Toàn đã nếm trải đủ mùi tục lụy. Sinh ra làm người mà không được sống đúng với giá trị đích thực của mình, đó là điều tủi nhục. Từng là một giáo sư chuyên nghiệp tại Đại Chủng Viện, Ngài dấn thân đi “kinh tế mới” cùng với giáo dân, sống cuộc sống lao động chân tay như một người nông dân cùng cực. Ai ở trong hoàn cảnh của Ngài thì mới hiểu được nỗi thống khổ đó. Trên vùng đất đó Ngài cũng làm mọi việc như bao người, Ngài đã vượt qua được biết bao gian khổ, từ cám dỗ vật chất đến lý tưởng tình yêu trần tục. Tất cả những thứ đó Ngài đã vứt bỏ để duy nhất hướng về “đoàn chiên” vì Chúa và vì Giáo Hội.