Sống Lời Chúa - Năm B
Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu Thy
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 252.6 - Bài giảng cho năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001263
Nhà Xuất bản: Trung Tâm Mục Vụ CGVN
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 477
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009847
Nhà Xuất bản: Trung Tâm Mục Vụ CGVN
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 477
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích