"Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay "  (Gustave Lebon)